tuyển dụng

Công ty gia sư tại Hà nội xin tuyển dụng như sau:

Các bạn sinh viên hoặc đã hoàn thành công việc học của mình tuổi từ 23 đến 30 tuổi tốt ngiệp đại học hay cao học loại suất sắt.

đam mê công việc giản dạy cho các em học sinh.

Các nghành như Tóa, Lý, Hóa, Sinh, Địa, Văn, Lập Trình Web.

Nộp CV đầy đủ tại Hà Nội