Khóa học dành cho các kế toán thuộc những công ty chuyên thiết kế web, tính giá thành sản phẩm website, phần mềm kế toán doanh nghiệp, bán domain, bán hosting, ….

1/ Học những nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thiết kế website, thiết kế phần mềm, …

– Hướng dẫn nghiệp vụ tính lương cho bộ phận thiết kế website, phần mềm định khoản và phân bổ chi phí.

– Hướng dẫn cách theo dõi và tính chiết khấu bao gồm máy tính, văn phòng, hệ thống mạng, hướng dẫn cách phân chia chi phí thuê chỗ đặt server.

– Hướng dẫn cách theo dõi và định khoản những nghiệp vụ hoa hồng domain, hosting cho nhà cung cấp.

– Hướng dẫn cách tính giá thành sản phẩm website, thiết kế phần mềm (phần mềm kế toán online, bán hàng trên facebook, ….).

– Hướng dẫn cách xuất hóa đơn và kê khai thuế với sản phẩm web, thiết kế phần mềm, domain trong và ngoài nước.

– Hệ thống tài khoản kế toán dịch vụ theo từng giai đoạn, hạch toán kế toán.

– Kê khai thuế GTGT và quyết toán thuế.

– Báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm.

2/ Quy trình kế toán thuế trong doanh nghiệp

– Giai đoạn xin giấy phép kinh doanh.

– Giai đoạn tiền hoạt động.

– Các hóa đơn, chứng từ bao gồm: Cách viết, lập hóa đơn, sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng và quyết toán hóa đơn.

– Cập nhật hóa đơn, chứng từ vào sổ sách (ghi vào nhật ký chung, nhật ký chứng từ, …).

3/ Mẫu sổ của nhật ký chung bao gồm:

– Sổ tổng hợp: ( Sổ NKC, Sổ Cái)

– Sổ chi tiết:

+ Sổ quỹ TM: chỉ theo dõi sự biến động của TM là VNĐ

+ Sổ theo dõi TM, TG là ngoại tệ

+ Sổ tiền gửi: chỉ theo dõi sự biến động của TG là VNĐ

4/ Theo dõi thuế GTGT, theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước

– Phải nộp thuế khi thuế đầu ra lớn hơn đầu vào.

– Nộp thừa khi thuế đầu ra nhỏ hơn đầu vào.

Ngoài ra, khóa học còn giúp các bạn biết cách lập bảng so sánh và theo dõi tình hình biến động tài sản của doanh nghiệp, cũng như theo dõi mức lương doanh nghiệp.

Dựa vào khóa học kế toán này, cuối tháng nhân viên có thể tính:

– Lương và trả lương cho các bộ phận

– Phân bổ chi phí ngắn hạn dài hạn

– Tính Trích khấu hao TSCĐ

– Lập báo cáo thuế tháng (Phần mềm HTKK thuế)

– Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị ( theo yêu cầu)

5/ Phương pháp đào tạo

Học viên được hướng dẫn trực tiếp trên hệ thống sổ sách, chứng từ thực tế của các doanh nghiệp, giống như một người làm kế toán thực sự.

Thực hành kế toán trên các phần mềm của công ty như: misa, Fast, Bravo, GCam, KTVN, Pacific,…

Lưu ý: Để hiểu rõ về các phần mềm kế toán trên, bạn có thể tham khảo thông tin trên google, cốc cốc, firefox, amazon, …..

Sau khóa học  chúng tôi đảm bảo các học viên sẽ:

– Thành thạo trong khâu tổ chức, lập và quản lý hệ thống chứng từ thực tế về kế toán tại doanh nghiệp

– Vững trong khâu Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

– Chuyên nghiệp trong khâu Tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp

– Cứng trong khâu lựa chọn hình thức ghi sổ kế toán phù hợp để quản lý tốt ở doanh nghiệp

– Am hiểu trong khâu tổ chức nhân sự kế toán trong doanh nghiệp

– Thành thạo Kỹ năng ghi sổ kế toán (sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp), lập báo cáo kế toán, báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN cuối năm.

Đặc biệt các học viên còn được hướng dẫn cách tính giá thành trên phần mềm kế toán và chứng từ thực tế tại những công ty chuyên thiết kế web, bán phần mềm, bán domain, hosting, …