Hà Nội Edu là một dự án được xây dựng bởi các chuyên gia lập trình viên và thiết kế đặc biệt dành riêng cho những cá nhân muốn bắt đầu học lập trình hoặc thiết kế. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm nhiều khóa học Online khác nhau nhằm bổ trợ và nâng cao kĩ năng cơ bản, kĩ năng mềm và các kiến thức mở rộng.

Hà Nội Edu áp dụng các phương pháp giáo dục và hệ thống thông minh trong giảng dạy và truyền tải phù hợp với nhiều đối tượng ở các độ tuổi khác nhau:

Chủ động thời gian

Bạn hoàn toàn có thể chủ động thời gian trong việc học qua website hoặc úng dụng

Học từ các chuyên gia

Những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các dự án lớn nhỏ khác nhau

Chương trình học đa dạng 

Chương trình học đa dạng có thể được tinh chỉnh cho phù hợp với học viên